top of page
Video Game

Privacy
Policy

You can request an English version of the below Privacy Policy, by mailing us at info@virtuemarine.nl 

 

Virtue Marine, gevestigd aan Posthoornstraat 17, 3011WD, Rotterdam, Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.virtuemarine.nl/
Address: Posthoornstraat 17, 3011WD, Rotterdam, Netherlands
Telefoon nummer: +31639834581

Virtue Marine heeft een eigen privacyvertegenwoordiger (Data Protection Officer) die helpt met begeleiding zodat persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Verzoeken tot inzage, rectificatie of verwijdering, evenals meldingen van inbreuken op de beveiliging, worden afgehandeld door onze Functionaris Gegevensbescherming, die altijd te bereiken is via info@virtuemarine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Virtue Marine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@virtuemarine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Virtue Marine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Virtue Marine analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
- Virtue Marine volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Virtue Marine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of als wij redelijkerwijs vermoeden dat er kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op andere manieren kan bereiken, en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

In sommige omstandigheden zullen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Delen van persoonsgegevens met derden
Virtue Marine verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Virtue Marine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Virtue Marine gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt dit doen door op de oranje knop linksonder in jij scherm te klikken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Een lijst met de cookies die wij gebruiken vindt u in onze Cookie Disclaimer (klik op deze link).

We gebruiken onder andere TWIPLA, een websiteanalysedienst die het verkeer op onze website meet en algemene informatie verzamelt van onze websitebezoekers. Wij maken statistieken om de ervaring van onze websitebezoekers te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor nooit cookies. Als websitebeheerder die TWIPLA gebruikt om bereikmetingen uit te voeren, kunnen we, afhankelijk van het door ons geactiveerde gegevensbeschermingsniveau, informatie verwerken over het apparaat dat u gebruikt en de kenmerken ervan, informatie over de technische kenmerken van het websitebezoek, het aantal paginabezoeken & statistisch relevant gedrag van onze websitebezoekers. De technologie gebruikt de verzamelde gegevens niet om individuele bezoekers te identificeren of om de gegevens te matchen met aanvullende informatie over een individuele gebruiker. Afhankelijk van de locatie van waaruit u onze website bezoekt, is het mogelijk dat TWIPLA vanwege onze technische instellingen geen informatie verzamelt over het apparaat dat u gebruikt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtue Marine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@virtuemarine.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Virtue Marine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Virtue Marine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@virtuemarine.nl
 

bottom of page